Prostovoljno gasilsko društvo deluje v sožitju s svojim lokalnim okoljem

Gasilstvo je v Sloveniji organizirano kot prostovoljno in poklicno ter predstavlja pomemben člen v sistemu zaščite in reševanja. Za lokalno okolje je izjemno pomembno predvsem prostovoljno gasilsko društvo, v katerega se najpogosteje vključujejo občani iz lokalnega okolja. 

Gasilska društva so že v preteklosti nastajala zaradi bojazni pred požari in danes situacija ni nič drugačna. Občani se v prostovoljno gasilsko društvo vključijo predvsem zato, da zaščitijo svojo lastnino in tudi lastnino ostalih občanov. Vendar pa ima gasilsko društvo danes tudi številne druge naloge in ne zgolj gašenje požarov.

Kakšne so naloge gasilskega društva?

Gasilci so danes veliko več kot le krotilci požarov, saj nam priskočijo na pomoč tudi v številnih drugih nesrečah in težavah. Zato je gasilsko društvo zadolženo tudi za ukrepanje v primeru prometnih nesreč, ob razlitju nevarnih snovi, v primeru reševanja iz vode ali na vodi in v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zaradi podnebnih sprememb so naravne nesreče v zadnjih letih vse pogostejše, zato je tudi posredovanje gasilskega društva na tem področju vse pogostejše. Le kdo se ne spomni žleda desetletja nazaj, ko smo bili prebivalci več dni brez električne energije, gasilci pa so ta čas preživeli na terenu? Od tedaj pa so sledile še številne poplave, vodne ujme in vetrolomi, ki si jih brez aktivnosti gasilskega društva ne moremo predstavljati.

Ostale aktivnosti gasilskega društva

Poleg osnovnih nalog gasilstva, pa gasilsko društvo opravlja tudi druge aktivnosti. Za prihodnost gasilstva je ključnega pomena skrb za organiziranje prostovoljnega gasilstva in delo z mladimi.

Poleg tega pa člani gasilskega društva pogosto sodelujejo tudi pri različnih prireditvah in dogodkih v lokalnem okolju, skrbijo za preventivne dejavnosti pred požari, organizirajo gasilska tekmovanja in sodelujejo z drugimi člani gasilskih društev. Pri organizaciji različnih aktivnosti člani gasilskega društva med seboj neprestano sodelujejo in se povezujejo, kar se odraža na celotnem delovanju društva.

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.

Nazaj na vrh